Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu (triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu) un 26.panta 61. daļu (parāda summa nav lielāka par 15 EUR), ar 24.11.2017. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.245 ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda sekojošām personām:

N.p.k.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs

Personas kods

1.

Aigars Plūme

130867-XXXXX

2.

Zoja Podžūna

290462-XXXXX

3.

Vladislavs Breitenbergs

270649-XXXXX

4.

Anita Brunere

200758-XXXXX

5.

Gaļina Butorina

021057-XXXXX

6.

Vitālijs Čerņajevs

060186-XXXXX

7.

Eriks Čunčulis

021046-XXXXX

8.

Andis Dābols

140870-XXXXX

9.

Māris Pudāns

160968-XXXXX

10.

Leonora Riekstiņa

020759-XXXXX

11.

Vilnis Rubenis

230839-XXXXX

12.

Kārlis Skrastiņš

170743-XXXXX

13.

Marta Katule

040648-XXXXX

14.

Aleksejs Kibitkins

250576-XXXXX

15.

Glafira Koļesņikova

080535-XXXXX

16.

Viktors Kotiks

210161-XXXXX

17.

Aelita Kovaļevska

100465-XXXXX

18.

Sanija Kovardakova

231036-XXXXX

19.

Rita Krapa

010977-XXXXX

20.

Valentīns Minakovskis

100536-XXXXX

21.

Nauris Ozols-Ozoliņš

080287-XXXXX

22.

Anatolijs Pešehonovs

260247-XXXXX

23.

Iveta Ščablija

070270-XXXXX

24.

Jurijs Ščerba

300473-XXXXX

25.

Kristaps Vidžis

240787-XXXXX

26.

Arnis Vītols

250430-XXXXX

27.

Jānis Vītols

230358-XXXXX

28.

Tatjana Volkova

280458-XXXXX