Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu (triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu) un 26.panta 6.1 daļu (parāda summa nav lielāka par 15 EUR), ar 28.12.2017. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.281 ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda sekojošām personām:

Ainārs Akmanis, dzim.11.11.1970.; Vladimirs Alimovs, dzim. 31.10.1980.; Lidija Borka, dzim. 23.02.1949.; Oļegs Degtjarjovs, dzim. 30.11.1965.; Regīna Dreimane, dzim. 04.03.1958.; Salvis Griezāns, dzim. 04.07.1974.; Olga Gulova, dzim.09.02.1964.; Anastasija Kravčuka, dzim. 24.12.1981.; Ingrīda Kukušina, dzim. 08.05.1955.; Sofija Ļaha, dzim.02.01.1921., Masse Mjagkova, dzim. 08.07.1934.; Marija Paško, dzim. 11.06.1993.; Inta Poriete, dzim. 08.06.1954.; Aija Rudzāte, dzim.16.12.1991., Māris Rudzāts, dzim. 01.04.1989.; Māra Sarkane, dzim. 30.08.1982.; Žanis Stepanovs, dzim.26.07.1977.; Jolanta Subatniece, dzim. 05.12.1964.; Boriss Šumakovs, dzim. 10.04.1949.; Vija Vītola, dzim. 08.06.1943.; Anastasija Vorobjova, dzim. 21.12.1911.; Ausma Zemniece, dzim. 11.05.1945.