Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai, Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7. punktu, ar 30.05.2018. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.10 ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda SIA “Uno Aleks”, reģistrācijas Nr.55402000811.