Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils novada pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu: "Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi".

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 01.08.2022., Nr.4.1.5/22-728

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Inna Hramcova, dzimšanas datums 22.10.1975.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 21.08.2022.     

Ar minēto brīdinājumu Inna Hramcova var iepazīties Jēkabpils novada pašvaldībā Brīvības ielā 45, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 210.kab.

Kontaktpersona S.Skrode

Kontakttālrunis, 65207424