vides pieejamība

 

AF+NAP

Uzsākta Projekta Nr. 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/010 “Atbalsta pasākumu nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Jēkabpils novadā” īstenošana

Jēkabpils novada pašvaldība šī gada 19. jūnijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdza vienošanos par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta Nr. 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/010 “Atbalsta pasākumu nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Jēkabpils novadā” ieviešanu.

Projekta mērķis – veikt četru mājokļu vides pielāgojamību personām ar kustību traucējumiem, nodrošinot vides pieejamību, uzlabojot nodarbinātības iespējas un pieejamību pakalpojumiem, tādējādi sekmējot dzīves kvalitāti un cilvēktiesību ievērošanu.

Projekta mērķa sasniegšanai – vides pieejamības un mājokļa pielāgojamības nodrošināšanai atbilstoši projekta mērķa grupas vajadzībām divām personām mājokļa ārējā vidē tiks izbūvēts padus un uzstādīti pacēlāji, savukārt, divām personām mājokļa iekšējā vidē tiks veikti remontdarbi, pielāgojot higiēnas telpas (tualeti un vannas istabu). Minēto būvniecības darbu veikšanai ir izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija, kā arī tuvākajā laikā tiek plānots uzsākt būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumu veikšanu. Lai mājokļa pielāgojamība vides pieejamības nodrošināšanā tiktu ieviesta maksimāli individuāli, pielāgojot projektā iesaistīto personu vajadzībām un ergonomiskie risinājumi atbilstu personas invaliditātes un kustību traucējumu veidiem un to pakāpei, pašvaldība ir veikusi sertificēta ergoterapeita piesaisti.

Projekta darbības plānots īstenot līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Projekta kopējās izmaksas 88 567,16 EUR, no kurām Atveseļošanas fonda finansējums sastāda 73 196,00 EUR, savukārt valsts budžeta finansējums ir 15 371,16 EUR.