Statuss:
Realizācijā esoši
electricbus
AF+NAP

Projekts Nr. Nr.3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/008

Bezemisiju autobusa iegāde Jēkabpils novada pašvaldības izglītojamo mobilitātes nodrošināšanai, veicinot skolu tīkla sasniedzamību

Projekta mērķis: Uzlabot Jēkabpils novada pašvaldības autonomo funkciju īstenošanu un sniegto pakalpojumu kvalitāti izglītojamo mobilitātes nodrošināšanā, veicinot skolu tīkla sasniedzamību un klimatam draudzīgu publiskā sektora transporta infrastruktūras veidošanu.

Projekta mērķa īstenošanai Jēkabpils novada pašvaldība iegādāsies Salas vidusskolas izglītojamo pārvadāšanai bezemisiju elektroautobusu un tam atbilstošas jaudas uzlādes staciju, aizstājot no 2015.gada pašvaldības (Jēkabpils novada pašvaldībā iekļautās Salas novada pašvaldības) īpašumā esošu dīzeļdzinēja autobusu MERCEDES BENZ 0303, kā rezultātā tiks būtiski samazināts C02 izmešu apjoms un uzlabota izglītojamo mobilitāte un pašvaldības sniegto izglītojamo pārvadājumu kvalitāte. Autobusa MERSEDES BENZ tehniskais stāvoklis ir ievērojamajam nobraukumam (virs 1 milj.km) atbilstošs, tāpēc uzturēšana tehniski lietojamā stāvoklī pašvaldībai prasa regulārus un ievērojamus ieguldījumus remontiem, arī transportlīdzekļa CO2 izmešu ietekme uz vidi neatbilst videi draudzīgas ilgtspējas nosacījumiem.

Projekta ietvaros iegādātais bezemisiju autobuss tiks izmantots gan izglītojamo ikdienas pārvadājumiem, nodrošinot nokļūšanu uz skolu un atpakaļ, gan tiks nodrošināta izglītojamo mobilitāte pasākumos, kas tieši saistīti ar izglītības procesu (kultūras pasākumi, sporta nodarbības un pasākumi). Bez tam, bezemisiju autobusa izmantošana izglītojamo pārvadājumiem un ar to saistītu izglītojošu aktivitāšu iespējas ir nozīmīgs ieguldījums domāšanas un izpratnes par publiskā sektora transporta zaļināšanas pasākumiem veidošanā gan izglītojamiem, gan pastarpināti visai sabiedrībai. Projekta ietvaros iegādātā bezemisiju elektroautobusa izmantošana nākotnē varētu tikt saistīta arī ar citu novada teritorijā esošo izglītības iestāžu audzēkņu mobilitāti, ja pēc šāda pašvaldības pakalpojuma rastos nepieciešamība

Projekts īstenojams līdz 2025.gada 1.maijam.

Projekta kopējie izdevumi 672 169,36 EUR, Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma atbalsta summa nepārsniedz 557 339,03 EUR, Jēkabpils novada pašvaldība nepārsniedzot 114 830,33 EUR sedz Pievienotās vērtības nodokļa maksājumu. Precīzas autobusa un uzlādes iekārtas izmaksas kļūs zināmas pēc iepirkuma procedūras veikšanas.

LOGO

Turpinās projekta Nr. Nr.3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/008 realizācija

Projekta “Bezemisiju autobusa iegāde Jēkabpils novada pašvaldības izglītojamo mobilitātes nodrošināšanai, veicinot skolu tīkla sasniedzamību” īstenošana turpinās. Šī mēneša sākumā Jēkabpils novada pašvaldība ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru par grozījumiem projekta sasniedzamajos rādītājos. Saskaņā ar iepriekš pieņemto domes lēmumu un noslēgto vienošanos, projekta ietvaros tiks iegādāti divi bezemisiju elektroautobusi ar uzlādes stacijām iepriekš plānotā viena autobusa vietā. Iegādājamo elektroautobusu skaita palielinājums projekta finansējumam paliekot nemainīgam, iespējams tāpēc, ka pēc grozījumiem iegādei tiek plānoti autobusi ar ietilpību līdz 22 sēdvietām. Viens autobuss, kā tas arī sākotnēji bija plānots, tiks izmantots Salas vidusskolas izglītojamo mobilitātes nodrošināšanai, savukārt otrs uz izglītības iestādi nogādās Viesītes vidusskolas audzēkņus. Ņemot vērā, ka autobusu un uzlādes staciju iegādei nepieciešams veikt iepirkumu, projekta līguma grozījumi paredz arī īstenošanas termiņa pagarinājumu – informācija par sasniegtajiem rezultātiem – iegādātiem diviem elektroautobusiem ar uzlādes stacijām un aprīkojumu – Jēkabpils novada pašvaldībai CFLA jāiesniedz līdz 2025.gada 1.novembrim.

Projekta kopējie izdevumi 672 169,36 EUR, Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma atbalsta summa nepārsniedz 557 339,03 EUR, Jēkabpils novada pašvaldība nepārsniedzot 114 830,33 EUR sedz Pievienotās vērtības nodokļa maksājumu. Precīzas autobusa un uzlādes iekārtas izmaksas kļūs zināmas pēc iepirkuma procedūras – atklātā konkursa id. Nr. JNP 2024/45/AF – veikšanas.

Īstenojot projekta mērķi, tiks uzlabota Jēkabpils novada pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāte izglītojamo mobilitātes nodrošināšanā, veicināta skolu tīkla sasniedzamība un īstenota klimatam draudzīga publiskā sektora transporta infrastruktūras veidošana.