Statuss:
Realizācijā esoši
electricbus

Projekts Nr. Nr.3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/008

Bezemisiju autobusa iegāde Jēkabpils novada pašvaldības izglītojamo mobilitātes nodrošināšanai, veicinot skolu tīkla sasniedzamību

Projekta mērķis: Uzlabot Jēkabpils novada pašvaldības autonomo funkciju īstenošanu un sniegto pakalpojumu kvalitāti izglītojamo mobilitātes nodrošināšanā, veicinot skolu tīkla sasniedzamību un klimatam draudzīgu publiskā sektora transporta infrastruktūras veidošanu.

Projekta mērķa īstenošanai Jēkabpils novada pašvaldība iegādāsies Salas vidusskolas izglītojamo pārvadāšanai bezemisiju elektroautobusu un tam atbilstošas jaudas uzlādes staciju, aizstājot no 2015.gada pašvaldības (Jēkabpils novada pašvaldībā iekļautās Salas novada pašvaldības) īpašumā esošu dīzeļdzinēja autobusu MERCEDES BENZ 0303, kā rezultātā tiks būtiski samazināts C02 izmešu apjoms un uzlabota izglītojamo mobilitāte un pašvaldības sniegto izglītojamo pārvadājumu kvalitāte. Autobusa MERSEDES BENZ tehniskais stāvoklis ir ievērojamajam nobraukumam (virs 1 milj.km) atbilstošs, tāpēc uzturēšana tehniski lietojamā stāvoklī pašvaldībai prasa regulārus un ievērojamus ieguldījumus remontiem, arī transportlīdzekļa CO2 izmešu ietekme uz vidi neatbilst videi draudzīgas ilgtspējas nosacījumiem.

Projekta ietvaros iegādātais bezemisiju autobuss tiks izmantots gan izglītojamo ikdienas pārvadājumiem, nodrošinot nokļūšanu uz skolu un atpakaļ, gan tiks nodrošināta izglītojamo mobilitāte pasākumos, kas tieši saistīti ar izglītības procesu (kultūras pasākumi, sporta nodarbības un pasākumi). Bez tam, bezemisiju autobusa izmantošana izglītojamo pārvadājumiem un ar to saistītu izglītojošu aktivitāšu iespējas ir nozīmīgs ieguldījums domāšanas un izpratnes par publiskā sektora transporta zaļināšanas pasākumiem veidošanā gan izglītojamiem, gan pastarpināti visai sabiedrībai. Projekta ietvaros iegādātā bezemisiju elektroautobusa izmantošana nākotnē varētu tikt saistīta arī ar citu novada teritorijā esošo izglītības iestāžu audzēkņu mobilitāti, ja pēc šāda pašvaldības pakalpojuma rastos nepieciešamība

Projekts īstenojams līdz 2025.gada 1.maijam.

Projekta kopējie izdevumi 672 169,36 EUR, Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma atbalsta summa nepārsniedz 557 339,03 EUR, Jēkabpils novada pašvaldība nepārsniedzot 114 830,33 EUR sedz Pievienotās vērtības nodokļa maksājumu. Precīzas autobusa un uzlādes iekārtas izmaksas kļūs zināmas pēc iepirkuma procedūras veikšanas.