Statuss:
Realizācijā esoši
Jaunatnes

Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Brīvprātīgā darba projekta “Brīvprātīgais darbs=piedzīvojums” īstenošanu, laika posmā no 01.09.2020. - 31.12.2021.

 Projektu īstenos Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs, projekta partnerorganizācijas ir Aventura Marão Clube no Portugāles pilsētas Amarantes un “Kids in Action” no Grieķijas pilsētas Thessaloniki. Projekta laikā paredzēts, ka uz 12 mēnešiem Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā brīvprātīgo darbu veiks divi jaunieši – viens no Portugāles un viens no Grieķijas.

Plānots, ka brīvprātīgie Bērnu un jauniešu centrā organizēs daudzveidīgas aktivitātes bēriem un jauniešiem, piemēram, mācīs angļu vai savu valodu, organizēs internacionālos vakarus, lai iepazīstinātu ar savu valsti un kultūru, kā arī organizēs cita veida aktivitātes balstoties uz savām interesēm. Brīvprātīgie arī organizēs aktivitātes, kas aktualizēs ilgtspējīgas attīstības vērtības un nepieciešamību ieviest dabai draudzīgus paradumus. Tāpat arī plānots atbalstīt kādu no interešu izglītības pulciņiem, sadarboties ar Jauniešu domes jauniešiem un atbalstīt arī Brīvā laika klubiņus un piedāvājot jauniešiem aktivitātes.

Projekta īstenošanas laiks no 2020.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.decembrim

Projekta finansējums: EUR 21 160,00

Projekts “Brīvprātīgais darbs=piedzīvojums” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Komisija nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra

Jaunatnes lietu speciāliste

Elīna Ziediņa