Statuss:
Realizācijā esoši
ERAF logo

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2019. gada 2. septembrī parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/007 “Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpilī” īstenošanu.

Projekta mērķis ir Jēkabpils degradētās teritorijas revitalizācija, lai attīstītu uzņēmējdarbību atbilstoši Jēkabpils pilsētas pašvaldības Attīstības programmai, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālu izaugsmi un jaunu darbavietu radīšanu. Projekta ietvaros tiks sakārtota degradētā teritorija Ķieģeļu ielā 19, kā arī uzcelta pārtikas pārstrādes ražotnes jaunbūve.

Projekta īstenošanas laiks no 02.09.2019 līdz 01.09.2021.

Projekta sadarbības partneris ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens”, ar kuru 2018. gada 29. janvārī ir noslēgts sadarbības līgums par projekta “Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpilī” īstenošanu.

Projekta kopējās izmaksas ir 4 567 851,07 EUR, no kurām Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums ir 2 423 701,01 EUR, Valsts budžeta dotācija 105 167,53 EUR, pašvaldības finansējums 315 502,59 EUR, privātais attiecināmais finansējums 1 038 348,94 EUR, privātās neattiecināmās izmaksas 685 131,00 EUR.

03.09.2019.