Statuss:
Realizācijā esoši
Europe for Citizens

Projekta Nr. un nosaukums: European Youth initiative "We are the future of Europa"”, nr. 617912-CITIZ-1-2020-1-LV-CITIZ-TT

Fonda nosaukums: Eiropa pilsoņiem / “Europe for Citizens”

Atbalsta pasākums: 2. atbalsta darbība – Demokrātiskā iesaistīšanās un pilsoniskā līdzdalība, pasākums - pilsētu sadraudzība.

Īstenošanas laiks: 2020. gada aprīlis (tiks precizēts saistībā ar COVID-19 izplatību)

Īstenošanas vieta: Jēkabpils novads, Zasas un Rubenes pagasts

Partneri projektā: Lietuva - Zarasai rajona pašvaldības administrācija, Kupiškis rajona pašvaldības administrācija, Itālija – Silvi pašvaldība (Comune di Silvi).

Projekta ilgtermiņa mērķis - jauna pieredze uzņemoties vadošā partnera lomu programmā "Eiropa pilsoņiem", sadarbība attīstīšana ar Eiropas Dienvidu valstīm - Itāliju, labākas karjeras iespējas, motivācija apgūt svešvalodas, jauniešu stratēģijas izstrāde pievilcīgas vides veidošanai jauniešiem laukos un rīcības plāns 3 gadiem.

Projekta īstermiņa mērķis - Jēkabpils novadā organizēt starptautisku konferenci ar dalībniekiem no Latvijas, Lietuvas un Itālijas.

Aktivitātes:

Projektā plānotas 3 aktivitātes: starptautiskā jauniešu darba grupas tikšanās - stratēģijas izstrāde pievilcīgas vides veidošanai un izpratnei par pilsētas un lauku apvidu atšķirībām, konference, kurā notiks diskusija starp pašvaldību pārstāvjiem un jauniešiem par jauniešu nākotni lauku apvidos, noslēgumā - kopienu kultūras festivāls.

Kopējās projekta izmaksas (EUR) 12 095,00

EU līdzfinansējums (EUR) 12 095,00

 

Projekta vadītāja: Līva Stašule