Statuss:
Realizācijā esoši
SUP
logo

Apstiprināts projekts Jēkabpils jauniešiem  #piedzīvot

Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir saņēmusi pozitīvu ziņu, ka projekts jauniešiem “#piedzīvot” ir apstiprināts! Projekta mērķis veicināt Jēkabpils jauniešu kopienas attīstīšanu, īstenojot daudzveidīgas un kvalitatīvas individuālās un grupu aktivitātes, ar mērķi veicināt gan jauniešu psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanos, gan jaunu prasmju apgūšanu, nodrošinot atbalsta pasākumus Jēkabpils Jauniešiem Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai. Projekta aktivitātes paredzētas jauniešiem vecumā no 13-25 gadiem, visas aktivitātes būs bezmaksas.

Projektā #piedzīvot paredzētas sekojošas aktivitātes jauniešiem:

  1. Jūlijā un augustā jauniešiem paredzētas grupu SUP nodarbības un veikborda nodarbības, sadarbojoties ar Veikparku, Mežaparkā. Jau pavisam drīz tiks izziņota pieteikšanās uz šīm aktivitātēm.
  2. Individuālas konsultācijas pie psihologa vai koučinga speciālista, lai sniegtu profesionālu psihoemocionālu atbalstu. Jau pavisam drīz tiks izziņota pieteikšanās uz šīm aktivitātēm.
  3. No septembra paredzētas neformālas apmācības visu Jēkabpils vispārizglītojošos skolu un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pašpārvalžu jauniešiem, paredzot 3 neformālas apmācības ar personīgās izaugsmes treneriem.
  4. No septembra paredzētas arī aktivitātes Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra Brīvā laika klubiņos mikrorajons – “Laipa”, “Smaids”, “Atslēga”, “13. pirmdiena” un “Vanagi”, lai veicinātu klubiņu darbības atsākšanu klātienē.

Seko projekta aktualitātēm sociālajos tīklos: instagram - @jekabpils-jauniesi.lv vai facebook - @jekabpilsBJC

Projekta paredzētais ilgums: 2021. gada 1. jūlijs līdz 2021. gada 31. decembris

Projektā paredzētais finansējums: 9987,15 EUR

Aktivitātes notiks projekta “#piedzīvot” ietvaros. Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra

Jaunatnes lietu specialiste

Elīna Ziediņa

01.07.2021.