Statuss:
Realizācijā esoši
sirds profilakse
Sociālais fonds

Projekta Nr. un nosaukums: Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/015, “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā”

Fonda nosaukums: Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Atbalsta pasākums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.2. pasākums "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei"

Īstenošanas laiks: 03.03.2017. – 01.06.2023.

Īstenošanas vieta: Jēkabpils novada teritorija (Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Leimaņu, Kalna, Rubenes un Zasas pagasts)

Projekta mērķis – uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Jēkabpils novada pašvaldības iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Aktivitātes:

1. Slimību profilakses pasākumu organizēšana: lekcijas, konsultācijas, ekspres-noteikšanas testi par sirds un asinsvadu, un onkoloģijas profilaksi.

2. Veselības veicināšanas pasākumu organizēšana: pasākumi – nūjošana, vingrošana, izmantojot āra trenažierus, lekcijas, peldēt apmācība bērniem, vingrošana ūdenī pieaugušajiem, nometnes bērniem, praktiskās apmācības par veselīga uztura pagatavošanu.

Kopējās projekta izmaksas (EUR) 103 038,00

ESF līdzfinansējums (EUR) 87 582,30

Valsts budžeta finansējums (EUR) 15 455,70

 

Projekta vadītājs – Līva Stašule