Statuss:
Realizētie
ESF un EU karogs
izglītības iniciatīvu centrs

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas Sociālā fonda projekts

„Sociālās integrācijas atbalsta mehānismi”

(Nr. 2009/0328/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/016)

Projekta mērķis:

ir veicināt bērnu un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrāciju sabiedrībā, uzlabot viņu izglītības kvalitāti un mazināt viņu atstumtību, radot atbalstošas un draudzīgas vides mehānismus.

Projektu realizē: biedrība „Izglītības iniciatīvu centrs” (IIC)

Projekta norises laiks no 2010. gada janvāris līdz 2011. gada decembris.

Projekta norises vietas: Jēkabpils, Talsi, Valmiera.

Projekta sadarbības partneri ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības sociālā pārvalde, Upesgrīvas speciālā sākumskola un Vaidavas speciālā internātpamatskola.

Projekta laikā tiks kā galvenās aktivitātes tiks organizēti un finansēti 12-15 iekļaujoši pasākumi mērķa grupas bērniem un jauniešiem un viņu vienaudžiem (sadarbības aktivitātes pilsētas/pagasta pasākumos, sadraudzības pasākumi ar citām skolām, skolas/ centra pasākumi, speciālo programmu izstrāde, ekskursijas Latvijas teritorijā, konkursi, koncerti, izstādes) un vasaras nometnes; konsultācijas Atbalsta grupu pedagogiem, radošās darbnīcas mērķa grupai, labās prakses darbnīca, interneta darbnīca. Projekta ilgspējas nodrošināšanai būs izveidotas Atbalsta grupas katrā projekta partnerorganizācijā.

Projektu līdzfinansē: Eiropas Sociālais fonds.

Vairāk informācijas par projektu: www.iic.lv/projekti

 

Projekta vadītāja: Daiga Zaķe, Izglītības iniciatīvu centra direktore

e-pasts: daiga@iic.lv

t. +371 65235635

Projekta koordinatore Jēkabpilī:

Laimdota Kancāne, Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem

e-pasts: laimdota2603@inbox.lv

t. +371 65207085