Statuss:
Realizācijā esoši
Sociālā māja Biržos

Jēkabpils novada pašvaldība ar LEADER ELFLA fonda atbalstu ir realizējusi projektu Nr. 21-05-AL24-A019.2203-000001 “Sociālās mājas izveide Salas novadā”.

Projekta vispārīgais mērķis: Atbalstīt sociālā atbalsta un integrācijas pasākumus dažādām sabiedrības grupām Salas novadā. Projekta konkrētais mērķis: Uzlabot pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām Salas novada, veicot bijušās skolas ēkas vienkāršoto atjaunošanu sociālās mājas ierīkošanai.

Projekta ietvaros ir veikta Biržu 12 ēkas pārbūve – telpu pārplānošanas rezultātā izbūvēti četri sanitārie mezgli ar dušu un WC, ieejas mezgls ar platformas tipa pacēlāju cilvēkiem ar ierobežotām kustībām, kā arī projekta neattiecināmo izmaksu ietvaros sadzīves vajadzību nodrošināšanai iegādāti divi ledusskapji un divas veļas mašīnas. Ar Jēkabpils novada pašvaldības budžeta līdzekliem veikts telpu kosmētiskais remonts, telpu iekārtošana. Būvdarbus objektā pēc izstrādātās būvniecības ieceres dokumentācijas veica SIA “JuN”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “AGADOS Exertus”, objektā realizēto būvdarbu un būvuzraudzības kopējās izmaksas ir 44114,13 EUR.

Projekts finansēts no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 15476,75  EUR apmērā un no Jēkabpils novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm