Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tiek sniegti personām ar atkarības problēmām.

Tiek nodrošināta:

  • psihosociālā palīdzība;
  • HIV eksprestesta veikšanu;
  • informācijas sniegšanu par ārstēšanās un rehabilitācijas iespējām;
  • pirmā medicīniskā palīdzība;
  • šļirču un adatu maiņa;
  • motivēšana dzīvei bez atkarību izraisošām vielām;
  • sociālās rehabilitācijas plāna izveidošana un realizēšana sadarbībā ar sociālā darba speciālistiem.

Pakalpojumi atkarīgajām personām tiek sniegti bez maksas, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli un garantējot anonimitāti.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai atkarīgajai personai jāvēršas Sociālo pakalpojumu nodaļāZemā sliekšņa centrā.