C hepatīta tests

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums atkarīgām un līdzatkarīgām personām nodrošina psihosociālu atbalstu un palīdzību sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanā, sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanā.

Tiesības saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu atkarīgām un līdzatkarīgām personām ir ikvienai personai, kurai ir alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu, smēķēšanas, azartspēļu un datorspēļu atkarība, vai tās tuviniekiem.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi atkarīgām un līdzatkarīgām personām ietver sevī:

 •  psiholoģisku un emocionālu atbalstu gan atkarīgai personai, gan viņas tuviniekiem;
 •  skaidrojumu par atkarības un līdzatkarības veidošanās procesu;
 •  motivēšanu dzīvei bez atkarību izraisošām vielām, azartspēlēm u.c.;
 •  līdzatkarīgas uzvedības atpazīšanu un kā to mainīt;
 •  atbalstu personai remisijas (simptomu pierimšana un samazināšanās vai pilnīgs zudums) laikā;
 •  informācijas sniegšanu par Latvijā pieejamām ārstēšanās un rehabilitācijas iespējām un saņemšanas kārtību;
 •  dažādu sociālo pakalpojumu (grupu nodarbības, sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā, psihologa pakalpojums u.c.) piesaisti, ņemot vērā personas individuālās vajadzības;
 • HIV, HCV Hepatitis (C hepatīts), HBsAg (B hepatīts) un sifilisa eksprestestu veikšanu;
 • šļirču un adatu maiņu;
 •  preventīvo darbu ar jauniešiem atkarību jautājumos;
 • sociālās rehabilitācijas plāna izveidošanu un realizēšanu sadarbībā ar sociālā darba speciālistiem.

Pakalpojumi atkarīgajām personām tiek sniegti bez maksas, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli un garantējot anonimitāti.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai atkarīgajai personai jāvēršas Sociālo pakalpojumu nodaļāZemā sliekšņa centrā.

Asins pilieni2

 

Asins pilieni

 

2 C hepatīta tests