Grupu māja “SAKA” ir Jēkabpils novada Sociālā dienesta struktūrvienība.

          Grupu mājas pakalpojums nodrošina mājokli, diennakts uzraudzību, personas pašaprūpes un sociālo prasmju korekciju un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, lai persona varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi vai spētu pēc iespējas neatkarīgi funkcionēt grupu mājā.

          Tiesības saņemt grupu mājas pakalpojumu ir pilngadīgai personai ar viegliem, vidēji smagiem vai smagiem garīga rakstura traucējumiem un noteiktu I vai II grupas invaliditāti, kurai:

  • Ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
  • Beidzies sociālās rehabilitācijas kurss pusceļa mājā un persona ir piemērota dzīvē grupu mājā.

Lai saņemtu grupu mājas pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis, vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājs, ja personai, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms ievietošanas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā vai tās pēdējā konstatējamā atrašanās vieta bija Jēkabpils novada pašvaldība un viņai ir iespēja nomainīt pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pret grupu mājas pakalpojumu, iesniedz Sociālajā dienestā Ministru kabineta noteikumos noteiktos dokumentus.

Grupu mājas pakalpojums tiek piešķirts uz laiku līdz divpadsmit mēnešiem. Beidzoties piešķirtajam grupu mājas pakalpojuma periodam, personai, pēc Ministru kabineta noteikumos noteikto dokumentu iesniegšanas, var pagarināt piešķirtā pakalpojuma termiņu uz laiku līdz divpadsmit mēnešiem.

Grupu mājas pakalpojums tiek sniegts bez maksas.

Atrašanās vieta kartē

Darbinieki

Irina Tumanova

Grupu mājas "Saka" vadītājs - Brīvības iela 286A, Jēkabpils, Jekabpils novads, LV-5201
irina.tumanova [at] jekabpils.lv

Kristīne Burova

Sociālais rehabilitētājs - Brīvības iela 286a, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201
kristine.burova [at] jekabpils.lv