Pansija Mežvijas ir Jēkabpils novada Sociālā dienesta struktūrvienība.

Pansijas pakalpojums nodrošina mājokli, uzraudzību, atbalstu pašaprūpē un atbalstu sociālo problēmu risināšanā, ja nepieciešams, saglabājot patstāvīgas dzīves principus.

Tiesības saņemt pansijas pakalpojumu ir personai, kurai ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ un personai nepieciešamais sociālās aprūpes pakalpojuma apjoms atbilst pirmajam vai otrajam aprūpes līmenim, un tai nav apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt personai nepieciešamo aprūpi un uzraudzību, un tā saņem valsts vecuma pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu un ir motivēta patstāvīgai dzīvei.

Pansijas pakalpojums tiek piešķirts uz laiku līdz divpadsmit mēnešiem. Beidzoties piešķirtajam pansijas pakalpojuma periodam, personai, pēc attiecīgu Ministru kabineta noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, var pagarināt piešķirtā pakalpojuma termiņu uz laiku līdz divpadsmit mēnešiem.

Maksu par pansijas pakalpojumu un pansijas nodrošināto ēdināšanas pakalpojumu nosaka Jēkabpils novada dome.

Samaksa par pansijas pakalpojumu tiek veikta Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā, izņemot gadījumus, kad apgādnieks vēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, piekrītot apmaksāt starpību starp pansijas pakalpojuma maksas un aprūpējamās personas veiktajām iemaksām pilnā apmērā, apgādniekam ir tiesības nedeklarēt savas mājsaimniecības ienākumus.

Lai saņemtu pansijas pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Dienestā, iesniedzot Ministru kabineta noteikumos noteiktos dokumentus.

Atrašanās vieta kartē

Pansijas "Mežvijas" darba laiks

  • Pirmdiena 00.00 - 24.00
  • Otrdiena 00.00 - 24.00
  • Trešdiena 00.00 - 24.00
  • Ceturtdiena 00.00 - 24.00
  • Piektdiena 00.00 - 24.00
  • Sestdiena 00.00 - 24.00
  • Svētdiena 00.00 - 24.00

Darbinieki

Lolita Matuseviča

Pansijas "Mežvijas" vadītāja - "Mežvijas", Mežgale, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5223
lolita.matusevica [at] jekabpils.lv

Dzintra Skujiņa

Sociālais aprūpētājs - "Mežvijas", Mežgale, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5223
sd [at] jekabpils.lv