Sociālās aprūpes centrs “Atelpa” ir Jēkabpils novada Sociālā dienesta struktūrvienība, kas sniedz atelpas brīža pakalpojumu, nodrošinot īslaicīgu izmitināšanu, uzraudzību, sociālās aprūpes un rehabilitācijas pasākumu kompleksu, apmierinot personas pamatvajadzības atbilstoši funkcionēšanas spēju līmenim un aizstājot mājsaimniecības locekļus aprūpes procesā.

Tiesības saņemt atelpas brīža pakalpojumu ir:

  • Bērna ar funkcionāliem traucējumiem, kurš dzīvo ģimenē un kuram noteikta invaliditāte, kā arī Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, likumiskajiem pārstāvjiem un audžuģimenei no bērna 5 gadu vecumam;
  • Pilngadīgai personai ar garīga rakstura traucējumiem un noteiktu I vai II grupas invaliditāti.

Lai saņemtu atelpas brīža pakalpojumu, persona, tās likumiskais pārstāvis vai audžuģimene vēršas Sociālajā dienestā, iesniedzot Ministru kabineta noteikumos noteiktos dokumentus.

Atelpas brīža pakalpojums tiek piešķirts uz laiku līdz 30 diennaktīm kalendārajā gadā.

Atelpas brīža pakalpojums tiek sniegts bez maksas.

Atrašanās vieta kartē

Darbinieki

Oļesja Mokrjakova

Grupu mājas "Aknīste" un Sociālās aprūpes centra "Atelpa" vadītāja
olesja.mokrjakova [at] jekabpils.lv