Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētā personām.

Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kura sasniegusi 100 gadu vecumu.

Pabalsta apmērs ir 150 euro.

Pabalstu piešķir mēnesī, kad persona sasniegusi 100 gadu vecumu, pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības Dzīvesvietas reģistrācijas nodaļas (turpmāk-Dzīvesvietas reģistrācijas nodaļa) sniegtajām ziņām.

Pabalstu izsniedz, nogādājot to pabalsta saņēmējam dzīvesvietā.