Iesniegums iesniedzams adresē: Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV-5201.

Transporta pakalpojums nodrošina personai pārvietošanās iespēju no dzīvesvietas uz ārstniecības iestādi un no ārstniecības iestādes uz dzīvesvietu Jēkabpils administratīvās teritorijas robežās.

Tiesības saņemt transporta pakalpojumu ir trūcīgai un maznodrošinātai personai, kurai noteikta invaliditāte, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija izsniegusi atzinumu par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta saņemšanai un nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu (izņemot personu, kura transportējama guļus stāvoklī) un, ja nepieciešams, tās pavadonim.

Transporta pakalpojums tiek sniegts bez maksas darba dienās, ievērojot Dienestam noteikto darba laiku, līdz piecām reizēm (dzīvesvieta – ārstniecības iestāde – dzīvesvieta vai ārstniecības iestāde – dzīvesvieta vai otrādi) kalendārā gada laikā.

Transporta pakalpojuma saņemšanai  jāvēršas Sociālo pakalpojumu nodaļā (Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV-5201, 4.stāvs, 407.kabinets). Iesniegums iesniedzams vismaz trīs darbdienas pirms dienas, kad nepieciešams transporta pakalpojums.