Mēnešalga:
803.50 EUR (pusslodze)
Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe
Atrašanās vieta:
Jaunā iela 39I, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Jēkabpils novada Sociālais dienests (reģistrācijas numurs 40900038152) aicina darbā

ergoterapeitu Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā “Rosme” uz nenoteiktu laiku (0.5 slodze)

Darba vieta: Jaunā iela 39I, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV – 5201

Galvenie amata pienākumi:

 • Sadarbībā ar klientu novērtēt klienta fizisko un garīgo veselības stāvokli, klienta personību un psiholoģiskās īpatnības, identificēt klienta pašaprūpes spējas un to trūkumu;
 • Izstrādāt individuālu rehabilitācijas programmu;
 • Vadīt gan individuālās, gan grupu nodarbības;
 • Apmācīt klientus ikdienas aktivitātēs;
 • Izglītot par vides pieejamību, ergonomiku, tehniskajiem palīglīdzekļiem;
 • Veikt ergoterapeita slēdziena vai izziņas sagatavošanu par Dienesta klienta funkcionālajām spējām un/vai fiziskās vides izvērtēšanas rezultātiem u.c.
 • Nodrošināt informācijas par Klientu apkopošanu un saglabāšanu, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma normas.

Prasības amata pretendentiem:

 • Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ergoterapijā;
 • Ārstniecības personas reģistrs;
 • Sertifikāts specialitātē;
 • Teicamas saskarsmes (komunikācijas) spējas;
 • Prasme orientēties likumdošanā.

Piedāvājam:

 • Stabilu, atbildīgu un interesantu darbu dinamiskā organizācijā;
 • Neatsveramu un pilnvērtīgu pieredzi;
 • Atbilstošu, mūsdienīgu un pielāgotu darba vidi;
 • Sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Atalgojumu 803,50 euro par pusslodzi.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Darba gaitas apraksts (Curriculum Vitae), vēlams pēc Europass formas;
 • Izglītības dokumenti.

          Dokumentus iesniegt Jēkabpils novada Sociālajā dienestā (Jaunā iela 39 I, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201) lietvedei (123. kabinets) vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt uz e-pastu: sd@jekabpils.lv līdz 2024. gada 28.jūnijam. Papildus informācija zvanot uz tālruni 20371463

          Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Jēkabpils novada Sociālais dienests informē, ka:

 • pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi;
 • personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils novada Sociālais dienests.

 

Pretendentiem jāpiesakās līdz