Brīvpusdienas piešķir Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētā personām 

  • 100% apmērā izglītojamajiem līdz 19 gadu vecumam trūcīgiem vai maznodrošinātiem vai no daudzbērnu ģimenes, kurš apgūst pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu, un izglītojamajam, kurš apgūst speciālās izglītības programmu Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādē vai vispārējās izglītības iestādes speciālās izglītības klasē; 
  • 50% apmērā izglītojamajiem līdz 19 gadu vecumam trūcīgiem vai maznodrošinātiem vai no daudzbērnu ģimenes, kurš apgūst pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu, un izglītojamajam, kurš apgūst speciālās izglītības programmu Jēkabpils pilsētas pašvaldības teritorijā esošajās citas pašvaldības vispārējās izglītības iestādes speciālās izglītības klasē. 

Brīvpusdienas pieprasāmas katram semestrim atsevišķi un piešķir līdz katra semestra mācību beigām.

Brīvpusdienu maksu par viena izglītojamā ēdināšanu dienā nosaka Jēkabpils pilsētas dome.

Iesniegums pabalstam iesniedzams Dienesta Sociālā atbalsta nodaļā (Brīvības 45, Jēkabpils, LV-5201, 4.stāvs, 401.kabinets, tālrunis +371 65207092).