Jēkabpils novada Sociālajā dienestā:  Jaunā iela 39I, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

Jēkabpils pilsētā deklarētajām personām (bezmaksas info Tālr. 80020091, iepriekšējais pieraksts – Tālr. 65207092, ).

 

Jēkabpils novada teritorijā, atbilstoši iedzīvotāju deklarētajai dzīvesvietai:

Skolas iela 7, Aknīste, Jēkabpils novads, LV- 5218 (Tālr. 22001754, 25680845);

“Vecmuiža”, Asares pagasts, Jēkabpils novads, LV- 5210 (Tālr. 22001754);

“Akācijas”, Gārsenes pagasts, Jēkabpils novads, LV- 5218  (Tālr. 22001754);

Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Jēkabpils novads, LV- 5230 (Tālr. 29372660, 28305156);

“Rūtas”, Pētera Barisona iela 6, Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads, LV- 5230 (Tālr. 29372660);

“Tautas nams”, Birži, Salas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5214 (Tālr. 29372660) ;

“Daugavieši”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Jēkabpils novads, LV-5204 (Tālr.26105862, 228303598);

Varieši, Variešu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5236, (Tālr.2610586, pirmdienās, otrdienās, trešdienās);

Laukezera iela 4, Kūku pagasts, Jēkabpils novads, LV-5222 (Tālr.28690643);

“Kūkas Nr. 4”-3, Kūku pagasts, Jēkabpils novads, LV-5222 (Tālr. 29245426, trešdienās, piektdienās);

Neretas 6, Vīpe, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5238 (Tālr. 26606412);

Liepu iela 14A, Atašienes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5211 (Tālr. 29414156);

Druvasnieki 16a, Mežāres pagasts, Jēkabpils novads, LV-5226 (Tālr. 29245426, pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās);

Brīvības iela 8, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237 (Tālr.29382734, 29383204, 65207388);

“Pagastmāja” Rites pagasts, Jēkabpils novads, LV-5228 (Tālr. 28306455);

“Pagastmāja” Elkšņu pagasts, Jēkabpils novads, LV- 5217 (Tālr. 28306455);

“Pagastmāja” Lone, Saukas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5224 (Tālr.29382734);

 Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212 (Tālr.26327610);

“Kamenes”, Vandāni, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5215  (Tālr.20237689, trešdienās);

 “Dunavas skola”, Dunava, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5216 (Tālr. 20237689, otrdienās);

“Atvari”, Vidsala, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, LV-5220, (Tālr.27010871, pirmdienās, trešdienās);

“Mežgale”, Mežgale, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5223, (Tālr. 20207157, otrdienās no 9-11);

"Leimaņu tautas nams", Leimaņi, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5223, (Tālr. 20207157, otrdienās 11.30 – 15.00);

“Svīres”, Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5229, (Tālr. 20207157, pirmdienās, trešdienās,   ceturtdienās)

  Zaļā iela 10, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5239 ( Tālr.27010871, otrdienās, ceturtdienās).