AKTUĀLI!!!

Informējam, ka saistībā ar Sabiedrības integrācijas fonda  izsludinātā iepirkuma prasībām neatbilstošiem piedāvājumiem ir radusies situācija, kurā īslaicīgi nebūs iespējams nodrošināt pārtikas preču pakas maziem bērniem (vecumā no 6 līdz 24 mēnešiem). 

Mājsaimniecības, kurām pašvaldību sociālo dienestu izsniegto izziņu par trūcīgās, krīzes situācijā nonākušās vai maznodrošinātās mājsaimniecības statusu termiņš noslēdzas laika periodā no 2023. gada 31.jūlija līdz 2023.gada 30.novembrim, tām paredzētās pārtikas pakas maziem bērniem varēs saņemt laika posmā līdz 31.01.2024. Lūgums šim nolūkam saglabāt  izziņas (kurām beigu termiņš ir 2023. gada 31.jūlijs līdz 2023.gada 30.novembris)!

Atgādinām, ka pārejas periodā bērnu vajadzībām joprojām ir pieejams primāri nepieciešamais atbalsts. Proti, ikvienai ģimenei ar bērniem katram ģimenes loceklim ir pieejamas pārtikas pakas, kuru sastāvā tostarp ir produkti (auzu pārslas, četru graudu pārslas, manna, tvaicēti rīsi, kartupeļu biezputra, u.c. produkti), kas ir piemēroti  maltīšu gatavošanai bērniem.


Kas var saņemt palīdzību?

Tiesības saņemt Fonda pārtikas un pamata materiālo palīdzību, kā arī piedalīties papildpasākumos, ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras:

• atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam;
• nonākušas krīzes situācijā;
• atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kurā ienākumi mēnesī nepārsniedz 376 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 264 euro.

Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu atbalstu?

Personai ir jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā, lai saņemtu izziņu par trūcīgas, maznodrošinātas vai krīzes situācijā nonākušas mājsaimniecības statusu.

Kādu atbalstu var saņemt?

 Atbalsta pakas

• pārtikas preču komplekti;
• higiēnas un saimniecības preču komplekti;
• pārtikas preču komplekti maziem bērniem (3 veidi atkarībā no bērna vecuma);
• higiēnas preču komplekti maziem bērniem (4 veidi atkarībā no bērna vecuma);
• skolas piederumu komplekti (bērniem vecumā no 5-16 gadiem).

II Zupas virtuves

Ar Fonda atbalstu Latvijā vairākas zupas virtuves nodrošina maltīšu izsniegšanu. (Lai saņemtu maltītes, personai nav jāuzrāda statusa izziņa).

III Papildpasākumi

Papildpasākumu mērķis ir mazināt personu sociālo atstumtību, kā arī veicināt personu patstāvību savu sociālo problēmu risināšanā. Papildpasākumi ir brīvprātīgi, tajos var iesaistīties bez maksas.

Atbalsta komplektu izdales vietu un maltīšu saņemšanas vietu informācija skatāma šeit.

Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām

Infografika "Ceļš līdz ES atbalsta pakām"

Jēkabpils novada pašvaldība (saskaņā ar noslēgto līgumu) ESF+ programma materiālās nenodrošinātības mazināšanai iedzīvotājiem paku izdali nodrošina:

  • Skolas iela 7, Aknīstē – Pirmdienās, Otrdienās, Ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00
  • “Vecmuiža”, Asare, Asares pagastā – mēneša katrā otrā un ceturtā ceturtdiena no plkst. 8.30 līdz 11.30
  • “Akācijas”, Gārsene, Gārsenes pagastā – mēneša katrā otrā un ceturtā ceturtdiena no plkst. 13.00 līdz 16.00

Kontaktpersona Rita Fedotova, tālr. +371 28665415

Jēkabpils pilsētā pārtikas paku izdali nodrošina:

Latvijas Sarkanā Krusta Jēkabpils nodaļa:
Rīgas ielā 201, Jēkabpils pilsētā - Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00
Brīvības ielā 45, Jēkabpils pilsētā - Trešdienās, Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00                     

Jēkabpils invalīdu biedrība:
Pļaviņu iela 55, Jēkabpils pilsētā - Pirmdienās, Otrdienās, Trešdienās un Ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00