EAFVP logo

Sabiedrības integrācijas fonds 2014.gadā iesaistījās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajā personām (turpmāk - Fonds) darbības programmas īstenošanā. Kopš 2015.gada Fonda atbalstu var saņemt visā Latvijā.

Kas var saņemt palīdzību?

Tiesības saņemt Fonda pārtikas un pamata materiālo palīdzību, kā arī piedalīties papildpasākumos, ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras:

• atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam;
• nonākušas krīzes situācijā;
• atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kurā ienākumi mēnesī nepārsniedz 376 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 264 euro.

Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu atbalstu?

Personai ir jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā, lai saņemtu izziņu par trūcīgas, maznodrošinātas vai krīzes situācijā nonākušas mājsaimniecības statusu.

Kādu atbalstu var saņemt?

 Atbalsta pakas

• pārtikas preču komplekti;
• higiēnas un saimniecības preču komplekti;
• pārtikas preču komplekti maziem bērniem (3 veidi atkarībā no bērna vecuma);
• higiēnas preču komplekti maziem bērniem (4 veidi atkarībā no bērna vecuma);
• skolas piederumu komplekti (bērniem vecumā no 5-16 gadiem).

II Zupas virtuves

Ar Fonda atbalstu Latvijā 27 zupas virtuves nodrošina maltīšu izsniegšanu. (Lai saņemtu maltītes, personai nav jāuzrāda statusa izziņa).

III Papildpasākumi

Papildpasākumu mērķis ir mazināt personu sociālo atstumtību, kā arī veicināt personu patstāvību savu sociālo problēmu risināšanā. Papildpasākumi ir brīvprātīgi, tajos var iesaistīties bez maksas.

Atbalsta komplektu izdales vietu un maltīšu saņemšanas vietu informācija skatāma šeit.

Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām

Infografika "Ceļš līdz ES atbalsta pakām"

Jēkabpils novada pašvaldība (saskaņā ar noslēgto līgumu) Eiropas atbalsta trūcīgajiem iedzīvotājiem paku izdali nodrošina:

  • Skolas iela 7, Aknīstē – Pirmdienās, Trešdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00
  • “Vecmuiža”, Asare, Asares pagastā – Otrdienās no plkst. 8.30 līdz 11.30
  • “Akācijas”, Gārsene, Gārsenes pagastā – Otrdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00

Kontaktpersona Sabīne Zupa, tālr. +371 28665415

Jēkabpils pilsētā pārtikas paku izdali nodrošina:

Latvijas Sarkanā Krusta Jēkabpils nodaļa:
Rīgas ielā 201, Jēkabpils pilsētā - Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00
Brīvības ielā 45, Jēkabpils pilsētā - Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00                     

Jēkabpils invalīdu biedrība:
Pļaviņu iela 55, Jēkabpils pilsētā - Pirmdienās, Otrdienās, Trešdienās un Ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00