Kontakti

jekabpils [at] vsaa.lv

Atrašanās vieta

Jēkabpils, Rīgas iela 152

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir labklājības ministra pārraudzībā esoša valsts tiešās pārvaldes iestāde. VSAA darbības mērķis ir īstenot valsts politiku sociālās apdrošināšanas un valsts sociālo pabalstu jomā, kā arī administrēt valsts izdienas pensijas un valsts fondēto pensiju shēmu.

Mājas lapa: www.vsaa.lv

Klientu pieņemšana notiek pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni +371 65221858 vai, rakstot uz e-pastu jekabpils@vsaa.lv.