Kontakti

kac.jekabpils [at] vzd.gov.lv

Atrašanās vieta

Rīgas iela 150, Jēkabpils, LV-5202

Valsts zemes dienests ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas savas kompetences ietvaros pārzina zemes kā nacionālās bagātības un ar to saistīto objektu valsts uzskaiti un pārraudzību, lai nodrošinātu tās sekmīgu izmantošanu un aizsardzību.

Funkcijas:

  • nodrošināt Nekustamā īpašuma valsts kadastra darbību;
  • nodrošināt Valsts adrešu reģistra darbību;
  • nodrošināt Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas darbību;
  • nodrošināt Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes darbību;
  • veikt nekustamo īpašumu kadastrālo vērtēšanu;
  • piedalīties valsts politikas īstenošanā zemes reformas jomā;
  • veikt būvju un telpu grupu kadastrālo uzmērīšanu.

Mājas lapa: www.vzd.gov.lv