Publikācijas datums:
Grozījumu datums:
Paredzamā līgumcena
1531453.77
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēmā

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'LV ROADS' SIA
Pasūtītājs
Jēkabpils novada pašvaldība
Līguma izpildes vieta
Jēkabpils, Jēkabpils novads. (LATVIJA), 5201
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Kontakti

inita.nereta [at] jekabpils.lv