Publikācijas datums:
JPP 2017/04
Pabeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Piegādātājs / izpildītājs
SIA "Jēkabpils autobusu parks"