Publikācijas datums:
JPP 2017/47/ESF
Pabeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Piegādātājs / izpildītājs
1.daļa, 2.daļa - SIA "Reāls"