Publikācijas datums:
JPP 2016/80
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Piegādātājs / izpildītājs
Publiskais iepirkums pārtraukts (PIL 8.2 panta vienpadsmitā daļa)