Publikācijas datums:
JPP 2016/86
Pabeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Piegādātājs / izpildītājs
Jānis Lācis (nav saimnieciskās darbības veicējs)