Publikācijas datums:
Grozījumu datums:
JNP 2022/100/ERAF
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēmā

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'LC būve' SIA
Pasūtītājs
Jēkabpils novada pašvaldība
Līguma izpildes vieta
Rīgas iela 192, Jēkabpils, Jēkabpils novads (LATVIJA), 5201
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Kontakti

linda. meldrāja@jekabpils .lv