Publikācijas datums:
JNP 2022/134
Līgums noslēgts
Paredzamā līgumcena
16528.93
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēmā

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'Poligrāfijas grupa Mūkusala' SIA
Pasūtītājs
Jēkabpils novada pašvaldība
Līguma izpildes vieta
Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads. (LATVIJA), 5201
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi
Kontakti

marika.sicane [at] jekabpils.lv