Publikācijas datums:
JPP 2015/51
Pabeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Piegādātājs / izpildītājs
SIA "PAGRABNIECES AUDITORU BIROJS"