Publikācijas datums:
JPP 2017/05
Pabeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Piegādātājs / izpildītājs
ADB "GJENSIDIGE" Latvijas filiāle Jēkabpils pārstāvniecība