Publikācijas datums:
JPP 2018/48/ERAF
Pabeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
Personu apvienība "AVAD EXPO"