Publikācijas datums:
JPP 2016/71
Pabeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Piegādātājs / izpildītājs
Iepirkums 1., 2.daļai pārtraukts, 3.daļa - SIA "DEPO DIY"