Publikācijas datums:
JPP 2015/58
Pabeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Piegādātājs / izpildītājs
SIA "HERMAŅA BRAUNA FONDS"