Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'BaltLine Globe' SIA
Pasūtītājs
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi