Publikācijas datums:
JPP 2018/40
Pabeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Piegādātājs / izpildītājs
SIA "Firma L4"