Publikācijas datums:
JPP 2017/34
Pabeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Piegādātājs / izpildītājs
1.daļa - Personu apvienība: SIA"Oxford Research Baltics" un SIA "BALTIJAS KONSULTĀCIJAS"; 2.daļa - SIA "AC KONSULTĀCIJAS"