Publikācijas datums:
JPP 2016/75
Pabeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Piegādātājs / izpildītājs
SIA "Ošukalns celtniecība"