Publikācijas datums:
JPP 2015/56
Pabeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Piegādātājs / izpildītājs
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Jēkabpils ceļu rajons