Publikācijas datums:
JPP 2018/77
Pabeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
SIA "CEĻI UN TILTI"