Publikācijas datums:
JPP 2017/03
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Piegādātājs / izpildītājs
Publiskais iepirkums pārtraukts (PIL 8.2 panta vienpadsmitā daļa)