Sports Jauniešiem
Veselības diena jauniešiem - plakāts

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” ietvaros 2023. gada 12. oktobrī "Fitness VFS" telpās, Brīvības ielā 45B, plkst. 12.30 norisināsies “Veselības diena jauniešiem”.

Aktivitātes mērķis ir nodrošināt veselības veicināšanas pasākumu, kura laikā jauniešiem ir iespēja aktīvi darboties ārpus ierastās vides (dabā) - risināt sevis iepazīšanas uzdevumus, stimulēt emocijas, nodarbināt atmiņu, iepazīt veselīga uztura pamatprincipus un fiziski kustēties.

Aicinām jauniešus uz aktivitātēm ierasties ērtā apģērbā un tīros sporta apavos, lai varētu ērti kustēties un sportot.

 

Pasākumu organizē IK "Fitnessvfs"

 

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049 "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem