Jēkabpils pilsēta Infrastruktūra
Grausts Kazarmu ielā 11, Jēkabpilī

Šodien Jēkabpilī uzsākta pašvaldībai piederošās būves –noliktavas demontāža- Kazarmu ielā 11. Līdz ar to būs vēl viena sakārtota vieta pilsētā un iespēja nākotnē rast risinājumu teritorijas izmantošanai atbilstoši pašvaldības vajadzībām! Būve Kazarmu ielā 11 bija negatīvi ietekmēja pilsētas ainavu un bija daļēji sagruvusi. Demontāžas darbus veic SIA "Jēkabpils saimnieks", darbu izmaksas kopā ar PVN ir 20303.29€. Būvuzraudzību veic SIA " SNIOM", summa 363 € ar PVN.

Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa