Jēkabpils novads Informācija presei
karogs

14.septembrī Rīgas ielā 150A un Jēkabpils/Microsoft Teams platformā notiks Ārkārtas domes sēde. Izskatāmie jautājumi:                                                                                                                                                   
1.  Nr.929 "Par izsoles rezultātu apstiprināšanu" (meža cirsmas “Alužāni” ar zemes vienības kadastra numuru 56820030091 Rubenes pagastā)
2.   SLĒGTĀ DOMES SĒDES DAĻA Nr.930 "Par apstrīdēto lēmumu"


Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis

Diāna Ivanova  27807841