Jēkabpils Plūdi
Plūdi Jēkabpilī

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis informē:

“Aizvadīta vēl viena spraiga diennakts. Vižņu masa pilsētas teritorijā palikusi nemainīga un nav izkustējusies, savukārt, pozitīvais ir tas, ka dambis ir izturējis un ūdens līmenis Daugavā pilsētas teritorijā lēnām krītas un uz plkst. 8:00 nokrities līdz 8,67 metru atzīmei. Applūstošās teritorijas ir palikušas tās pašas – Pļaviņu iela, Mežrūpnieku mikrorajons, Ābeļu ciems, Lauktehnikas rūpnieciskais rajons. Tāpat ar ūdeni piepildījušās pilsētas zemākās vietās, tādas kā grāvji, Kena parks un dīķis aiz pilsētas domes. Situācija uz doto brīdi ir bīstama, bet stabila un no ūdens masas liels apdraudējums nav redzams.  Joprojām bīstamākā situācija ir tieši pilsētas dambis, to turpinām stiprināt.

Liels paldies visiem, kas ir iesaistījušies dambja stiprināšanas pasākumos – gan ar to, ka piepilda maisus ar smiltīm, gan ar maisu sagādi, maisi tika vesti no tuvākām un tālākām Latvijas pusēm, visa Latvija ir iesaistījusies.  Atsaucība  ir ļoti liela. Arī citu pašvaldību vadība iesaistās un piedāvā palīdzību un šonakt mēs to arī esam izmantojuši. Esam piesaistījuši Daugavpils un Jelgavas pašvaldību policiju ekipāžas, kas palīdz strādāt mūsu pašvaldības policijai un nodrošinot papildus ekipāžas. Milzīgs paldies visiem dienestiem, kas pašaizliedzīgi, ļoti bīstamos apstākļos strādā 24 stundas diennaktī pie dambja uzturēšanas un nostiprināšanas. Tāpat pateicos visai sabiedrībai, jo atbalsta piedāvājumi nāk gan no brīvprātīgajiem, gan no uzņēmējiem. Šobrīd gan tehniskajiem darbiniekiem, gan glābējiem ir jāstrādā ļoti operatīvi un droši uz bīstamajām vietām, kas nozīmē to, ka lielākas tautas masas būtu ļoti liels apgrūtinājums. Tiklīdz kā būs nepieciešama brīvprātīgo iesaiste, tā mēs to izziņosim.  Turpinām stiprināt dambi un turpinām sargāt pilsētu.

Kā arī vēršu uzmanību uz to, ka pilsētas labais krasts  - Krustpils puse nav aizmirsta, tur situācija šobrīd ir daudz drošāka un mierīgāka. Ir applūdusi Rīgas iela, bet tas šobrīd ir lielākais, kas tur arī varētu notikt. Vēlreiz pateicos par izturību, mēs par jums uztraucamies un rūpējamies. Atgādinot – bīstamākais šajā situācijā nav ūdens, bet gan dambis, kura plīšanas rezultātā sniega un ūdens masas virzība nav prognozējama.”