afiša

19.maijā plkst.18.00 Zasas Tautas namā uz tikšanos aicināti Zasas, Rubenes, Kalna, Leimaņu, Ābeļu, Dunavas un Dignājas pagasta iedzīvotāji.

Iedzīvotājiem būs iespēja tikties ar Jēkabpils novada pašvaldības vadību - domes priekšsēdētāju, vietniekiem, pagastu pārvaldes vadītāju, komunālās saimniecības un citiem speciālistiem un uzdot sev interesējošus jautājumus.

Lai saņemtu izsmeļošāku atbildi, lūdzam jautājumus iesūtīt jau iepriekš, līdz 17. maijam (ieskaitot), izmantojot šo saiti: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd25DjiBFXEykSRoXh4czp7fHaRQ2hZ-sfp4QEkSpl78e5-BQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Iedzīvotāji, kuriem nav iespēju tikt uz tikšanos ar vadību, var zvanīt pagastu pārvaldniekiem un saimniecības vadītājiem, lai noskaidrotu par iespējām tikt uz Zasas tautas namu.

Kontakti saziņai:

  • Anda Ķiploka, Ābeļu pagasts – 29247870
  • Jānis Raubiška, Dignājas pagasts – 29426300
  • Anna Rimša, Dunavas pagasts – 28395556
  • Andrejs Hotuļevs, Zasas pagasts – 25482463
  • Intra Kurme, Rubenes pagasts – 29461988
  • Maruta Cankale, Kalna, Leimaņu pagasti – 29282318